Strona główna
Aktualności

Ogólnie

Wstęp na zamek
Dojazd
Parking
Stan obecny
Historia

Władcy zamku
Ciekawostki
Legendy

Turystyka

Artykuły
Galeria

Księga gości
Warto zobaczyć

Kontakt
Bibliografia

 

 


 

 

 

Melsztyńska księga małżeństw z lat 1676 - 1776

 

 

Poniżej melsztyńska księga małżeństw przesłana przez Panią Małgorzatę Kurek. Materiały te znajdują się w archiwum w Domosławicach.

 


 

1676
16.XI - Jakub Język i Katarzyna Magrowa z Melsztyna; św. - Maciej Spiga z Domosławic i Stanislaw Gaudynia z Gwoźdźca.

1677
1.III - Szymon Mazurek i Jadwiga Polotowicowa z Melsztyna; św. - Jan Ptaśnik i Andrzej Komorek, obaj z Dąbrowy.
2.III - urodzony Jan Zagórski i Anna Safańska; św. - Aleksander Zagórski i Gabriel Silnicki z Melsztyna.

1678
21.II - Jakub Surga i Anna Stolarzowna; św. - Sebastian Skwarło z Zawady i Stanisław Baran z Podgórza.
10.IX - Klemens Myszka i Regina Poborasionka; św. - Grzegorz Datowic z Charzewic i Błażej Cygan z Zawady.
26.IX - Wojciech Burda i Katarzyna Nosalowna; św. - Błażej Baran z Łąk i Piotr Gajec z Podbrzezia.
19.X - Andrzej Tribusik z Charzewic i Zofia Ptaśniczka z Charzewic; św. - Grzegorz Datowic i Błażej Cygan.
28.X - Jan Papieżik z Niedźwiedzy i Katarzyna Polkowna z Charzewic; św. - Jacek Dudek z Niedźwiedzy i Błażej Cygan z Zawady.

1679
9.XI - Grzegorz Zwiernicek z Ujazdu i Dorota Ziemkowna z Zawady; św. - Kazimierz Jarowski z Zakliczyna i Sebastian Skwarło z Zawady.

1680
5.II - Błażej Gad i Zofia Kozerowna z Podbrzezia; św. - ekonom z Wesołowa i Franciszek Kunecki, pisarz melsztyński.
12.XI - Karol Kłoszowski i Marianna Ilnicka z Melsztyna; św. - wielmozny Mikołaj Tarło z Dębna, kasztelan przemyski, i Stanisław Kotkowski z Roztoki.
22.XI - Krzysztof Pachota z Wojnicza i Agnieszka Malisionka; św. - Grzegorz Polek z Charzewic i Jan Ptaśnik z Dąbrowy.

1681
27.V - Idzi Gadzik i Dorota Stalmaszonka z Podbrzezia; św. - Piotr Gajec i Wojciech Baran z tej samej wsi.
3.XI - Mikołaj Niedźwiedzki i Zofia Drążonka z Melsztyna; św. - Jacek Dudek ze wsi Niedźwiedza i Grzegorz Polek ze wsi Charzewice.

1682
2.II - Stanisław Pawłowski i Dorota Kowalowna; św. - Jan Kalafar i Tomasz Data.
4.II - Stanisław Kopytko z Podgórza i Barbara Kalafarowna z Wieloni; św. - Grzegorz Polek z Charzewic i Franciszek Kopytko z Wieleni.
27.IX - Piotr Ptaśnik ze wsi Jurków i Jadwiga Myszczonka ze wsi Charzewice; św. - Jan Ptaśnik z Dąbrowy i Grzegorz Polek z Charzewic.

1683
3.X - Jakub Data z Podgórza i Regina Gąsconka ze wsi Charzewice; św. - Szymon Kalafar z Wieloni i Jan Ptak z Charzewic.

1684
24.I - Wojciech Sadzik z Podgórza i Zofia Polkowna z Wieloni; św. - Jan Ptaśnik z Dąbrowy i Szymon Kalafar z Wieloni.
30.I - Jan Wrzecionko z Podgórza i Agnieszka Cyganionka z Zawady; św. - Jan Kalafar z Wieloni i Bartłomiej Cygan z Zawady.
17.X - Urban Bystroń z Łąk i Jadwiga Nowakowna z Podbrzezia; św. - Albert Radawiec z Podbrzezia i Jan Dudek z Łopatkowic.
6.XI - Aleksy Nosal z Podbrzezia i Katarzyna Odojowna z Melsztyna; św. - Tomasz Włodycki i Albert Burda, obydwaj z Melsztyna.
12.XI - Jan Golcyk ze wsi Ujazd i Regina Gajcowna z Podbrzezia; św. - Albert Radawiec z Podbrzezia i Błażej Milczan z Ujazdu.
26.XI - Sebastian Studzieński i Agnieszka Simolodowna z Melsztyna; św. - Szymon Kalafar z Wieloni i Sebastian Żurek z Charzewic.

1683
18.I - Grzegorz Nowacek i Zofia Stalmaszonka z Podbrzezia; św. - Albert Radawiec z Podbrzezia i Jan Kalafar z Wieloni.

1685
17.II - Paweł Dudek z Biskupic i Regina Ptaśnikowna z Dąbrowy; św. - Jan Kalafar z Wieloni i Jan Dudek z Łopatkowic.
26.II - Krzysztof Stolarcyk i Regina Gałuszowna z Podgórza; św. - Szymon Kalafar i Maciej Gawlik z Wieloni.
12.VI - Albert Mucha i Jadwiga Łyckowna ze wsi Zawada; św. - Piotr Godowski z Zawady i Wawrzyniec Nosek z Podgórza.
21.X - Kacper Bartizel ze wsi Ujazd i Egipcjanka (Cyganka?) ze wsi Podbrzezie; św. - Piotr Trzopek ze wsi Ujazd i Jan Głodzik ze wsi Podbrzezie.
11.XI - Grzegorz Janowski ze wsi Ujazd i Dorota Gajcowna ze wsi Podbrzezie; św. - Albert Radawiec z Podbrzezia i Jan Dudek ze wsi Ujazd.

1686
31.I - Jan Adamcyk ze wsi Mokrzeska i Regina Jakubconka z Podgórza; św. - Jacek Dudek z Niedźwiedzy i Jan Kalafar z Wieloni.

1687
21.I - Błażej Cygan z Melsztyna i Katarzyna Krukowna ze wsi Polichty; św. - Jan Kalafar z Wieloni i Grzegorz Polek ze wsi Charzewice.
20.V - Marcin Stolarz z Podgórza i Jadwiga Magrowna z Zawady; św. - Szymon Kalafar z Wieloni i Bartłomiej Cygan z Zawady.
21.IX - Szymon Wąsaczyk z Dąbrowy i Zofia Bogdalonka z Charzewic; św. - Jan Ptaśnik z Dąbrowy i Grzegorz Polek z Charzewic.
16.XI - Tomasz Data i Agnieszka Malisionka ze wsi Charzewice; św. - Piotr Ptaśnik z Charzewic i Tomasz Data z Melsztyna.

1688
15.II - Jan Wiśniowski z Melsztyna i Anna Wojakowska z Wojakowej; św. - Albert Radawiec z Podbrzezia i Tomasz Data z Melsztyna.
21.IX - Grzegorz Sydło ze wsi Ujazd i Jadwiga Łabudzionka ze wsi Charzewice; św. - Jan Ptak ze wsi Charzewice i Grzegorz Polek.
18.X - Andrzej Paskudka i Magdalena Polkowna z Wieloni; św. - Jan Ptasnik z Dąbrowy i Szymon Kalafar z Wieloni.
1.XI - Walenty Papieżyk i Krystyna Nowakowska ze wsi Charzewice; św. - Błażej Cygan z Melsztyna i Grzegorz Data z Charzewic.
14.XI - Franciszek Sadzik z Melsztyna i Zuzanna Sechlonka z Charzewic; św. - Jan Ptak z Charzewic i Jacek Dudek ze wsi Niedźwiedza.
Tego samego dnia - Kacper Gołębik i Regina Szkwarłowna ze wsi Zawada; św. - Szymon Kalafar z Wieloni i Piotr Godowski ze wsi Zawada.
Tego samego dnia - Marcin Szczurek ze wsi Ujazd i Zofia Gajcowna z Podbrzezia; św. - Albert Radawiec z Podbrzezia i Wawrzyniec Milczon ze wsi Ujazd.
22.XI - Franciszek Kogut i Jadwiga Baconka z Podgórza; św. - Szymon Kalafar i Franciszek Rudnicki z Wieloni.

1689
20.XI - Wawrzyniec Symproch ze wsi Podbrzezie i Katarzyna Studzieńszczonka z Wieloni; św. - Albert Radawiec z Podbrzezia i Jan Drążkowic z Melsztyna.
Tego samego dnia - Grzegorz Paskudka i Katarzyna Wrzecionkowna z Wieloni; św. - Grzegorz Data ze wsi Charzewice i Bartłomiej Cygan ze wsi Zawada.

1690
26.I - Jan Wiśniowski i Regina Lisowna z Melsztyna; św. - Szymon Kalafar z Wieloni i Wawrzyniec Sady z Melsztyna.
29.X - szlachetny Jan Gołkowski ze wsi Tymowa i urodzona Katarzyna Batkowska ze wsi Charzewice; św. - wielmożny pan Adam Tarło, hrabia na Melsztynie, cześnik przemyski, i urodzony pan Jan Ratowski, dziedzic wsi Gosprzydowa.
19.X - Tomasz Data z Melsztyna i Agnieszka Ptaśniczonka z Dąbrowy; św. - Piotr Ptaśnik ze wsi Charzewice i Andrzej Tribuś z Dąbrowy.

1691
9.IX - Andrzej Sechel i Zuzanna Noskowna ze wsi Charzewice; św. - Kazimierz Zieleński z Charzewic i Błażej Cygan z Melsztyna.

1692
3.II - Jan Ptaśnicek i Ewa Gąsconka ze wsi Dąbrowa; św. - Szymon Kalafar z Wieloni i Andrzej Tribuś z Dąbrowy.
28.IX - Łukasz Łycko i Zofia Kopytkowna ze wsi Zawada; św. - Bartłomiej Cygan i Piotr Godowski z tej samej wsi.
23.XI - Błażej Ogórek ze wsi Ruda i Jadwiga Stalmaszonka, niegdyś Radawcowa, ze wsi Podbrzezie; św. - Bartłomiej Stalmach z miasteczka Zakliczyn i Idzi Gad z Podbrzezia.

1693
27.I - Grzegorz Duda ze wsi Charzewice i Katarzyna Wąsacowna z Dąbrowy; św. - Piotr Ptaśnik z Charzewic i Jakub Data z Dąbrowy.
4.V - szlachetny Kazimierz Zieleński ze wsi Ochotnica i Katarzyna Gołkowska ze wsi Charzewice; św. - wielmożni panowie Stanisław i Jan z Cekarzowic Tarłowie, wojewodzicowie smoleńscy, szlachetny i urodzony Andrzej Laskowski ze wsi Sechna i Albert Makowski ze wsi Przesowa.
12.V - Albert Sechlik i Marina Zieleńsconka ze wsi Charzewice; sw. - Jan Ptaśnik z Dąbrowy i Piotr Ptaśnik ze wsi Charzewice.
25.X - Walerian Wąsacyk z Dąbrowy i Zofia Nowakowna z Charzewic; św. - Jan Drąg z Melsztyna i Jakub Data z Dąbrowy.
29.X - Grzegorz Kus z Gwoźdźca i Zofia Cebulonka z Podgórza; św. - Szymon Kalafar i Sebastian Studzieński z Podgórza.
12.XI - Stanisław Paskuda i Regina Polkowna z Wieloni; św. - Franciszek Łanucki z Melsztyna i Jan Ptaśnik z Dąbrowy.
14.XI - Albert Rosolik z Wieloni i Zofia Żurkowa, niegdyś Polkowna, ze wsi Charzewice; św. - Sebastian Studzieński z Podgórza i Jan Drąg z Melsztyna.
22.XI - Jan Wiśniowski z Melsztyna i Marina Ptaśnikowna z Dąbrowy; św. - Tomasz Data z Melsztyna i Andrzej Tribuś z Dąbrowy.
26.XI - Marek Prokopik i Agnieszka Gascyna z Melsztyna; św. - Tomasz Data z Melsztyna i Jakub Data z Dąbrowy.

1694
3.X - Józef Malek i Jadwiga Stalmaszonka, niegdyś Ogórkowa, ze wsi Podbrzezie; św. - Jan Drąg z Melsztyna i Walenty Gajec z tej samej wsi Podbrzezie.

1695
23.I - Andrzej Otrębka ze wsi Złota i Magdalena Papieżowna ze wsi Charzewice; św. - Błażej Cygan i Tomasz Data z tej samej wsi Charzewice.
8.IX - Wawrzyniec Mazurek ze wsi Charzewice i Zofia Nowakowna z Podbrzezia; św. - Błażej Nowak z Podbrzezia i Grzegorz Data z tej samej wsi Charzewice.
23.X - Jakub Paluch i Zofia Baconka ze wsi Zawada; św. - Andrzej Ziomek z tej samej wsi i Mikołaj Włodek ze wsi Gwoździec.
13.XI - Franciszek Bartyzel i Justyna Kalafarconka z Wieloni; św. - Łukasz Ziomek z tej samej Wieloni i Jan Kalafar z Łąk.
Tego samego dnia - Łukasz Kalafarcyk i Jadwiga Gołębiowna ze wsi Zawada; św. - Andrzej Ziomek i Kacper Gołąb z tej samej wsi.
20.XI - Sebastian Świerczek z Podgórza i Zuzanna Duziowna ze wsi Zawada; św. - Bartłomiej Cygan i Piotr Godowski z tej samej wsi.

1696
22.I - Franciszek Ptakowic ze wsi Charzewice i Agnieszka Kulakowna z Melsztyna; św. - Jan Drąg z Melsztyna i Błażej Cygan z Charzewic.
28.X - Andrzej Kucała i Teresa ze wsi Podbrzezie; św. - Bartłomiej Stalmach z miasteczka Zakliczyn i Idzi Gad z Podbrzezia.
4.XI - Tomasz Ptaśnik z Łąk i Marina Bacionka ze wsi Charzewice; św. - Jakub Data ze wsi Dąbrowa i Kazimierz Ptaśnik z Łąk.

1697
27.I - Wawrzyniec Ptakowic z Podgórza i Regina Dacionka z Melsztyna; św. - Jan Drąg z Melsztyna i Franciszek Ptakowic ze wsi Złota.
3.II - Albert Polek i Agnieszka Pachowna ze wsi Charzewice; św. - Jan Papież ze wsi Niedźwiedza i Józef Kacmarcyk ze wsi Charzewice.
14.VII - Jan Wrzecionko i Katarzyna Komorkowna z Wieloni; św. - Grzegorz Data ze wsi Charzewice i Sebastian Studzieński z Wieloni.
7.XI - Krzysztof Potępa ze wsi Charzewice i Agnieszka Wąsacowna z Dąbrowy; św. - Grzegorz Duda ze wsi Charzewice i Jakub Data z Dąbrowy.

1698
26.I - Kazimierz Koza i Regina Kopytkowna z Dąbrowy; św. - Józef Kacmarcyk i Błażej Cygan ze wsi Charzewice.
12.V - Wawrzyniec Stolarcyk i Regina Adamcykowa z Podgórza; św. - Kacper Gołąb ze wsi Zawada i Szymon Fieloch z Podgórza.

1699
8.II - Tomasz Kania i Magdalena Cyganka ze wsi Zawada; św. - Kacper Gołąb i Sebastian Świercek z tej samej wsi.
15.II - Sebastian Stypka ze wsi Gwoździec i Agnieszka Ziomkowa ze wsi Zawada; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Kacper Gołąb z Zawady.
24.II - Jan Zwiernik ze wsi Ujazd i Regina Golcowa ze wsi Podbrzezie; św. - Walenty Gajec i Wawrzyniec Putała ze wsi Podbrzezie.

1700
18.II - Maciej Jakus z miasteczka Lipnica i Małgorzata Kołdrowna alias Baranka ze wsi Podbrzezie; św. - Walenty Gajec i Marcin Radawiec, obaj z Podbrzezia.
13.IX - Michał Zieleński ze wsi Złota i Zofia Białobrzeska z Podgórza; św. - Jan Kalafar i Sebastian Studzieński, obaj z Wieloni.
17.X - Grzegorz Polek i Regina Pachowna ze wsi Charzewice; św. - Błażej Cygan z Charzewic i Grzegorz Data z Łąk.
14.XI - Michał Capnik ze wsi Zawada i Agnieszka Ptasnikowna alias Dacina z Melsztyna; św. - Tomasz Kania ze wsi Zawada i Błażej Cygan ze wsi Charzewice.

1701
3.II - Stanisław Niedzielski z miasteczka Zakliczyn i Agnieszka Gadzionka z Podbrzezia; św. - Jan Kukołka z Zakliczyna i Idzi Gad z Podbrzezia.
23.X - Albert Bystrek z Łąk i Regina Gadzionka z Podbrzezia; św. - Walenty Gajec i Józef Małek z tej samej wsi.
21.XI - Jakub Woźniak z Laskowej i Dorota Sowina z Podbrzezia; św. - Błażej Gad ze wsi Filipowice i Józef Małek z Podbrzezia.
27.I - Jan Sady z Melsztyna i Dorota Ducowna ze wsi Dębno; św. - Błażej Cygan z Charzewic i Jan Drąg z Melsztyna.

1702
13.II - Albert Sechel z Charzewic i Katarzyna Prokopionka z Łąk; św. - Jan Drąg z Melsztyna i Szymon Fieloch z Łąk.
7.VIII - Szymon Koza z Dąbrowy i Katarzyna Sadzionka z Charzewic; św. - Błażej Cygan z Charzewic i Jan Drąg z Melsztyna.
5.XI - Blażej Bialik ze wsi Olszyny i Jadwiga Radawcowa z Podbrzezia; św. - Sebastian Studzieński z Melsztyna i Albert Połap ze wsi Ujazd.

1703
28.I - Szymon Rychlicki z Charzewic i Pryska Gadzionka z Podbrzezia; św. - Błażej Cygan z Charzewic i Jan Ptaśnik z Dąbrowy.
12.II - Szymon Rusinek ze wsi Łąki i Zofia Owconka z Zawady; św. - Sebastian Studzieński i Jan Drąg z Melsztyna.

1704
23.I - Maciej Gniadcyk z Olszyn i Elzbieta Gadzionka z Wieloni (bez wpisanych świadków - MK).
14.IX - Stanisław Cygnik i Zofia Pieronsconka z Zawady; św. - Sebastian Świercek i Jan Kopytko z Zawady.

1705
29.VI - Stanisław Woźniak z Łąk i Zofia Sowionka z Podbrzezia; św. - Jan Baran z Łąk i Józef Małek z Podbrzezia.
19.VII - Albert Balarek z Biskupic i Zofia Białobrzeska z Podgórza; św. - Jan Kalafar z Wieloni i Szymon Fieloch z Łąk.
20.X - Sebastian Balcerkowicz z zamku melsztyńskiego i Jadwiga Kosowna ze wsi Orzelec; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Franciszek Krajowski z miasteczka Zakliczyn.
28.X - Jan Talaga i Justyna Jankowna z Zawady; św. - Sebastian Świercek z Podgórza i Błażej Sowa z Wieloni.
15.XI - Jakub Cecot z Charzewic i Agnieszka Kalafarowna z Wieloni; św. - Łukasz Ziomek i Szymon Kalafar z Wieloni.
16.XI - Kazimierz Kalafarcyk z Wieloni i Zuzanna Kocurowna z Podgórza; św. - Józef Małek z Podbrzezia i Łukasz Ziomek z Wieloni.
22.XI - Jakub Rusinek i Regina Zaeiszonka z Charzewic; św. - Albert Polek i Józef Ziomek ze wsi Charzewice.
Tego samego dnia - Jan Rożek z Biesiadek i Agnieszka Drążka z Melsztyna; św. - Michał Stanuszek i Wojciech Świercek ze wsi Faliszewice.
26.XI - Grzegorz Data i Zofia Mazurkowna z Charzewic; św. - Błażej Nowak z Podbrzezia i Albert Polek z Charzewic.

1706
9.II - Jan Kocankowic z miasteczka Zakliczyn i Katarzyna Studzieńska z miasteczka Zakliczyn; św. - Błażej Krakowski ze wsi Kończyska i Łukasz Ziomek z Wieloni.
27.VII - Walenty Nosek i Anna Małkowna z Podgórza; św. - Albert Mazur z Podgórza i Jan Kalafar z Wieloni.
17.X - Szymon Zborowski z Góry Bąkowej i Marina Krakowsconka z Wieloni; św. - Jan Kalafar z Wieloni i Maciej Ciemiela ze wsi Gwoździec.
7.XI - Albert Polek ze wsi Charzewice i Regina Białowłoconka ze wsi Niedźwiedza; św. - Józef Ziomek i Albert Sechel, obaj z Charzewic.
21.XI - Jakub Myszka i Krystyna Cyganionka ze wsi Charzewice; św. - Michał Stanuszek ze wsi Faliszewice i Szymon Koza z Charzewic.

1707
20.II - Błażej Bialik z Podbrzezia i Regina Popielowna ze wsi Wola; św. - Jan Kalafar z Wieloni i Jan Sady z Łąk.
7.III - Bartłomiej Włodek i Regina Noskowna z Łąk; św. - Albert Mazur z Podgórza i Franciszek Sady z Melsztyna.
30.X - Maciej Zawisza ze wsi Borowa i Elżbieta Tribusionka z Charzewic; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Albert Sechel z Charzewic.
20.XI - Marcin Magier ze wsi Gwoździec i Magdalena Dudkowna z Dąbrowy; św. - Jan Ptaśnik z Dąbrowy i Maciej Koza ze wsi Charzewice.
23.XI - Szymon Sczerzyc ze wsi Olszyny i Anna Kalafarowna z Wieloni; św. - Sebastian Studzieński i Albert Mazur z Podgórza.
25.XI - Urban Nadolnik z Melsztyna i Marianna Kumorkowna z Podgórza; św. - Łukasz Ziomek i Sebastian Studzieński, obaj z Wieloni.

1708
29.I - Jan Zwiernik ze wsi Ujazd i Katarzyna Baranionka z Podbrzezia; św. - Stanisław Zawisza i Szymon Szczurek ze wsi Ujazd.
12.II - Jan Kędzior i Teresa Owconka ze wsi Charzewice; św. - Franciszek Sady z Melsztyna i Maciej Koza z Charzewic.
22.XI - Jakub Moskwa i Regina Kanionka z Wieloni; św. - Jakub Cecot i Szymon Kaniewicz, organista melsztyński.

1709
19.I - Jakub Cyganik z Melsztyna i Regina Kalafarowna z Wieloni; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Albert Mazur z Podgórza.
28.X - Albert Mazurek z Faliszewic i Zofia Wachowna z Charzewic; św. - Albert Piech z Domosławic i Jakub Burtek ze wsi Charzewice.
18.XI - Albert Kostrzewa ze wsi Niedźwiedza i Regina Cyganionka ze wsi Charzewice; św. - Albert Polek i Jakub Burtek ze wsi Charzewice.

1710
9.II - Tomasz Kalafarcyk z Podgórza i Marianna wdowa Łanucka z Melsztyna; św. - Kacper Gołąb ze wsi Zawada i Albert Miterski ze wsi Olszyny.
5.X - Albert Białobrzeski i Zofia Rusinkowa; św. - Albert Mazur i Kazimierz Kalafar, wszyscy z Podgórza.
9.XI - Marcin Fieloch z Podbrzezia i Agnieszka Dudkowna z Podbrzezia; św. - Albert Sechel z Charzewic i Jan Sady z Podbrzezia.
25.XI - Maciej Nowak z Faliszewic i Anna Dudzionka z Charzewic; św. - Mikołaj Gołek z Faliszewic i Jan Sady z Podbrzezia.

1711
9.II - Stanisław Studzieński i Marina Gadkowska z Wieloni; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Kazimierz Kłapsowicz z Zakliczyna.
17.V - szlachetny Andrzej Podczaski i Katarzyna Zborowska z dworu melsztyńskiego; św. - urodzony Michał Petricin, dzierżawca wsi Wróblowice, i urodzony Stanisław Taszycki, dzierżawca wsi zwanej Domoslawice.
23.VIII - Walerian Tribuś ze wsi Zawada i Dorota Dupakowna z Wieloni; św. - Jan Data z Melsztyna i Marcin Kozieł z Wieloni.
6.IX - Grzegorz Wójtowic ze wsi Siemiechów i Małgorzata Cyganionka ze wsi Zawada; św. - Michał Krupski i Błażej Sowa z Zawady.
29.IX - Błażej Kopytko i Ewa Dacionka z Melsztyna; św. - Jan Rożek z Melsztyna i Jan Sady ze wsi Podbrzezie.

1712
24.I - Józef Studzieński ze wsi Wronowice i Katarzyna Ziomkowna z Wieloni; św. - Andrzej Połapski i Józef Maik, obywatel zakliczyński.
4.II - Aleksander Krajowski i Regina Kalafarowna z Podgórza; św. - Albert Mazur i Kazimierz Kalafar z Podgórza.
17.XI - Andrzej Kopytko ze wsi Zawada i Agnieszka Malisionka z Podgórza; św. - Albert Mazur z Podgórza i Michał Krupski ze wsi Zawada.

1713
5.XI - Filip Kopytko z Melsztyna i Anna Komorkowna z Podgórza; św. - Albert Mazur z Podgórza i Łukasz Ziomek z Wieloni.

1714
15.VII - Michał Capnik z Dąbrowy i Marina Gołębionka ze wsi Zawada; św. - Jan Ptaśnik ze wsi Zawada i Tomasz Kalafar z Melsztyna.

1715
14.II - Stanislaw Dumana ze wsi Charzewice i Regina Cyganka z Melsztyna; św. - Jan Sady z Dąbrowy i Tomasz Kalafar z Melsztyna.
21.II - Mikołaj Chorążyk ze wsi Zawada i Agnieszka Studzieński z Wieloni; św. - Kazimierz Kłapsowicz z miasteczka Zakliczyn i Łukasz Ziomek z Wieloni.
25.II - Kazimierz Nowak i Zofia Zubiconka z Podbrzezia; św. - Grzegorz Nowak z Podbrzezia i Jan Lipski.
Tego samego dnia - Kazimierz Francyk ze wsi Tymowa i Regina Polkowa ze wsi Charzewice; św. - Jan Sady z Dąbrowy i Mikołaj Gołek ze wsi Faliszewice.
5.III - Tomasz Markowic i Katarzyna Białkowska z dworu melsztyńskiego; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Maciej Karecki ze wsi Gwoździec.
15.X - Mateusz Sadzik i Anna Matraconka z Melsztyna; św. - Jan Sady ze wsi Dąbrowa i Andrzej Rejko z Melsztyna.
20.X - Albert Mazurek i Agnieszka Sadzionka ze wsi Charzewice; św. - Józef, młynarz ze wsi Charzewice, i Jan Sady z Dąbrowy.
27.X - Wawrzyniec Warzala i Zofia Nowakowa, wdowa po Grzegorzu z Podbrzezia; św. - Idzi Gad i Błażej Nowak, wszyscy z Podbrzezia.
12.XI - Jacek Wyrwic z miasteczka Zakliczyn i Barbara Łanucka z Melsztyna; św. - Tomasz Miterski ze wsi Olszyny i Szymon Kalafar z Wieloni.

1716
13.VIII - Kazimierz Baranik i Agnieszka Gaudzionka z Podbrzezia; św. - Jan Zwiernik i Tomasz Czaban, wszyscy z Podbrzezia.
27.VIII - Albert Ziomek ze wsi Gwoździec i Cecylia Wdowiacka z dworu wielmożnej pani Franciszki Tarłowej; św. - Łukasz Ziomek i Maciej Karecki z Wieloni.
25.X - Jan Żerkowski ze wsi Złota i Marianna Dobrowolscanka z Nagórza; św. - Mikołaj Chorążek i Łukasz Ziomek, obaj z Wieloni.
22.XI - Jakub Leszczyński ze wsi Charzewice i Elżbieta Potępionka z Melsztyna; św. - Jan Sady ze wsi Dąbrowa i Mateusz Sady z Melsztyna.
23.XI - Maciej Godowski ze wsi Zawada i Regina Krakowsconka z dworu melsztyńskiego wielmożnej pani Tarłowej; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Maciej Karecki z Gwoźdźca.

1717
21.I - szlachcic Stanisław Surzycki i Marianna Jasińska z dworu melsztyńskiego; św. - wielmożny pan Jakub Karbowski, starosta wojnicki, i Adam Burzyński, dzierżawca wesołowski.
4.II - Aleksander Krajowski z Podgórza i Katarzyna Owconka ze wsi Zawada; św. - Jan Ptaśnik ze wsi Zawada i Andrzej Kalafar z Podgórza.
9.II - Jan Przeciszowski ze wsi Tworkowa i Teresa Jankowicowa z Melsztyna; św. - (bez imienia - MK) Protwic z miasteczka Czchów i Tomasz Markowic z Melsztyna.
9.V - Aleksy Ptaśnik i Katarzyna Zubrowna; św. - Kazimierz Francyk i Wojciech Talaga, wszyscy ze wsi Charzewice.
7.XI - Marcin Zawadzki ze wsi Biskupice i Anastazja Drągowna z Melsztyna; św. - Tomasz Markowic z Melsztyna i Łukasz Ziomek z Wieloni.
14.XI - Piotr Mazgaik ze wsi Gwoździec i Regina Sikorzonka z Wieloni; św. - Tomasz Markowic z Melsztyna i Tomasz Łabuz z Melsztyna.

1718
11.I - Walerian Adamowski i Marianna Mazurowna z Podgórza; św. - Marcin Fieloch z Łąk i Albert Cierniak z Podgórza.
30.I - Marcin Gąska i Zuzanna Polkowna ze wsi Charzewice; św. - Jan Ptaśnik ze wsi Zawada i Kazimierz Francyk ze wsi Charzewice.
27.II - Antoni Cygan i Regina Krupsconka ze wsi Zawada; św. - Maciej Cygan ze wsi Charzewice i (nie wpisano drugiego świadka; zostawiono puste miejsce - MK).
29.II - Albert Rychlikowski i Marina Zieleńszczonka alias Sechlina ze wsi Charzewice; św. - Marcin Fieloch z Łąk i Kazimierz Francyk z Charzewic.
11.IX - Michał Derdot i Barbara Brzezionkowna; św. - Błażej Nowak i Józef Małek, wszyscy ze wsi Podbrzezie.
22.X - Walenty Cygan i Elżbieta Tribusionka alias Zawiszowa, oboje ze wsi Charzewice; św. - Łukasz Ziomek z Wieloni i Kazimierz Francyk z Charzewic.
7.XI - Franciszek Francyk i Regina Gołkowna, oboje ze wsi Charzewice; św. - Albert i Piotr Piech, bracia ze wsi Faliszewice alias Domosławice.

1719
25.VI - Stanisław Polek ze wsi Charzewice i Katarzyna Malisionka alias Kopytkowa z Podgórza; św. - Tomasz Markowic z Melsztyna i Mateusz Cygan ze wsi Charzewice.
6.VIII - Piotr Kopytko ze wsi Zawada i Małgorzata Bobolowna z dworu charzewickiego; św. - Tomasz Markowic z Melsztyna i Jan Kopytko ze wsi Zawada.
19.XI - Piotr Sechlik i Małgorzata Kostrzewiconka, oboje ze wsi Charzewice; św. - Marcin Fieloch z Łąk i Kazimierz Francyk ze wsi Charzewice.

1720
24.VI - Aleksander Krajowski z Podgórza i Katarzyna Gadowsconka ze wsi Zawada; św. - Andrzej Kalafar z Podgórza i (bez wpisanego nazwiska drugiego świadka - MK).
12.VIII - Antoni Szydłowski ze wsi Korzenna, organista melsztyński, i Zofia Jakobsconka z Podgórza; św. - Tomasz Łabuz i Józef Małek z Podbrzezia.
16.IX - sławetny Marcin Lechowic z miasteczka Wojnicz i Regina z Charzewic; św. - Tomasz Kalafar z Charzewic i Franciszek Sady z Dąbrowy.

1721
21.I - pracowity Andrzej Rejko i Zofia Matraconka z Melsztyna; św. - Jan Wisniowski i Mateusz Sady, obaj z Melsztyna.
3.VI - pracowity Wincenty Gołąb z Zawady i Regina Łopatkowna z Wróblowic; św. - Mateusz Koza i (brak wpisanego nazwiska drugiego świadka - MK).
16.XI - pracowity Jakub Francyk i Ewa Nadolnikowa z Charzewic; św. - Marcin Fieloch, Kazimierz Francyk, Andrzej Rejko.

1722
28.VI - pracowity Wojciech Talaga i Agnieszka Draskowa z Charzewic; św. - Jan Rejko, Wojciech Palarz, Franciszek Jeleń.
30.VIII - pracowity Jan Rejkowski i Apolonia Bystrzkowna z Podbrzezia; św. - Józef Małek, Marcin Fieloch, Jan Rejko.
8.XI - pracowity Adam Gołębik i Agnieszka Kopytkowna z Zawady; św. - Stanislaw Ptaśnik z Łukowki, ojciec rodziny Wincenty Gołąb, Paweł Ptaśnik.

1723
31.I - pracowity Jakub Duda z Charzewic i Katarzyna Słocina z dworu w Charzewicach; św. - Antoni Dobrowolski, Jan Sady, Franciszek Sady.
4.X - pracowity Jan Godowski z Zawady i Ewa Kalafarowna z Podgórza; św. - Antoni Dobrowolski, Andrzej Kalafar, Tomasz Kalafar.
7.X - pracowity Albert Jurek i Marina Stanuskowna z Charzewic; św. - Franciszek Franczyk i Kazimierz Franczyk.
Tego samego dnia - pracowity Franciszek Ptaśnik i Agnieszka Sowionka z Zawady; św. - Maciej Koza, Kazimierz Franczyk z Charzewic, Maciej Raczyński, administrator z Zawady.
14.X - pracowity Walenty Cygan i Małgorzata Januszowna z Melsztyna; św. - Jan Sady, Franciszek Sady, Szymon Czapliński.
15.X - pracowity Szymon Wąsacz i Anna Stypconka z Charzewic; św. - Andrzej Rejko, Albert Talaga.
21.X - pracowity Jan Mazurek i Marina Kalafarowna z Podgórza; św. - Tomasz Łabus, Marcin Fieloch.

1724
24.IX - pracowity Kacper Łycko i Zofia Serdakowna z Zawady; św. - Jan Kopytko, Adam Gołębik, Maciej Koza.

1725
19.VIII - pracowity Stanisław Rosolik i Katarzyna Kalafarowna z Podgórza; św. - Andrzej Kalafar, Jakub Kobiernik, Jan Godowski.

1726
9.II - pracowity Jan Wiśniowski i Magdalena Komorkowna z Podgórza; św. - Andrzej Kalafar, Kazimierz Kalafar.
2.III - pracowity Jakub Dudek z Niedźwiedzy w parafii w Porąbce i Agnieszka Tribusionka z Charzewic; św. - Kazimierz Komorek, Jan Sady.
3.III - pracowity Stanisław Tribus i Miriam Kalafarowna; św. - Kazimierz Kumorek, Stanisław Kalafar, Kazimierz Kalafar.
8.IX - Józef Kozłowski z parafii Tymowa i Domicela Czaplińska z parafii Melsztyn; św. - Sebastian Chrzostowski z miasteczka Czchów, Kazimierz Franczyk.

1727
16.II - pracowity Tomasz Kowalczyk z Filipowic i Ewa Franczykowa z Melsztyna; św. - Andrzej Rożek, Tomasz Markiewicz, Jakub Cecott.
16.XI - pracowity Antoni Ptaśnik i Konstancja Gołębiowna z Zawady; św. - Paweł Ptaśnik, Jan Kopytko, Adam Gołąb.
Tego samego dnia - pracowity Jakub Polek i Katarzyna Gajcowna z Podbrzezia; św. - Józef Małek, Jakub Sikora.

1728
10.X - pracowity Andrzej Sebastiańczyk z Olszyn i Agnieszka Dobrawa Jęzorka z Zawady; św. - Piotr Dobrowolski, Tomasz Markiewicz, Tomasz Miterski.

1729
6.XI - pracowity Maciej Ptaśnik, służący ze wsi Ujazd, i Zofia Janowsconka z Podbrzezia; św. - Andrzej Kalafar, Walenty Gajec.

1730
29.I - pracowity parobek Marcin Bartosik i Dorota Pilchowna z Zawady; św. - Walerian Adamczyk, Albert Gołąb, Walenty Nosek.
22.X - pracowity parobek Jakub Bągola i Magdalena Bronconka z zamku melsztyńskiego; św. - Tomasz kucharz, Maciej Sady, Tomasz Łabus.
19.XI - pracowity Tomasz Klimek z Gwoźdźca i Katarzyna Nadolnikowna z Melsztyna; św. - Maciej Sady, Tomasz Kowalski.
Tego samego dnia - pracowity Franciszek Polek i Ewa Filochowna z Charzewic; św. - Andrzej Kalafar, Kazimierz Franczyk.

1731
1.VII - pracowity Michał Stalmach i Marianna Szczyrzykowna z Podgórza; św. - Andrzej Kalafar, Stanisław Kalafar.
16.IX - pracowity Wojciech Gądek ze Słonej w parafii Zakliczyn i Regina Kalafarowna z Łąk; św. - Stanisław Kalafar, Walerian Przewoźnik.
X (bez wpisanego dnia - MK) - pracowity Franciszek Zawisza z Ujazdu w parafii Zakliczyn i Agnieszka wdowa Baranka z Podbrzezia; św. - Józef Małek, Tomasz Markiewicz alias Kucharz.

1732
10.II - pracowity Stefan Gołąb i Barbara Cyganka wdowa z Charzewic; św. - Andrzej Kalafar, Adam Gołąb.
17.II - pracowity Franciszek Żurek i Anna Relowicowa z Charzewic; św. - Wojciech Świerczek z Faliszewic, Tomasz Markiewicz, Kazimierz Franczyk.
9.II - pracowity Marcin Piech z Filipowic i Katarzyna Kabacionka z dworu w Charzewicach; św. - Walenty Cygan i Franciszek Sady.
16.VIII - pracowity Michał Myszka i Elżbieta Noskowna z Charzewic; św. - Andrzej Kalafar z Łąk i Józef Suchan z Łąk.

1733
25.I - Maciej Kozłowski, organista melsztyński, i Marcjanna Wiśniowska z zamku melsztyńskiego; św. - szlachcic Andrzej Skrzetuski z Gwoźdźca, Franciszek Stopkowski z Charzewic, administrator, Paweł Ptaśnicki z Zawady, Tomasz Łabus, Stanisław Dobrowolski.
17.IX - pracowity Antoni Kalafar i Justyna Filochowna z Podgórza; św. - Jan Kalafar, Maciej Sady.
29.IX - pracowity Kacper Mazgaj z parafii Gwoździec i Marianna Potępina z Zawady; św. - Jan Gniadek dwornik, Jan Kopytko, Jan Mazgaj z Gwoźdźca dwornik.
8.XI - pracowity Jan Czarnogrocki z parafii w Gwoźdźcu i Ewa Ziemkowna z Charzewic; św. - Walenty Malinowski, Błażej Czarnogrocki.
9.XI - pracowity Marcin Gniewek alias Bąk i Katarzyna Czeczutowna z Melsztyna; św. - Andrzej Kalafar, Kazimierz Kalafar, Stanisław Rosoł.
Tego samego dnia - pracowity Jan Gaudynia z parafii w Gwoźdźcu i Katarzyna Witkowska z Melsztyna; św. - Tomasz Markiewicz, Tomasz Łabusz.
15.XI - pracowity Adam Wach i Regina Francikowna z Charzewic; św. - Kazimierz Franczyk, Franciszek Sady.
Tego samego dnia - pracowity Józef Rychwalski i Marianna Czapnicka z Dąbrowy; św. - Adam Gołąb, Antoni Ptaśnik.
Tego samego dnia - pracowity Marcin Jurek i Zuzanna Nodzonka z Podbrzezia; św. - Andrzej Kalafar, Tomasz Baran.

1734
24.I - pracowity Jakub Sep z Charzewic i Marianna Sadzionka z Dąbrowy; św. - Maciej Sady, Franciszek Sady, Albert Talaga.
7.II - pracowity Florian Blaszczyk i Anna Wąszacka z Charzewic; św. - Kazimierz Franczyk, Albert Talaga.
26.VI - sławetny Jan Połomski, notariusz dworu w Charzewicach, i Marta Zającowna z tego samego dworu; św. - Kazimierz Kumorek, Kazimierz Francyk.
20.X - pracowity Andrzej Zawisza i Jadwiga z Podbrzezia; św. - Wawrzyniec Noga, Tomasz Baran.
8.XI - pracowity Mateusz Noszczyk i Zofia Polkowna z Charzewic; św. - Tomasz Kucharz, Kazimierz Franczyk, Franciszek Żurek.

1735
20.XI - sławetny Józef Kupski z Zakliczyna i Teresa Kucharzowna z Melsztyna; św. - slawetni Golkowicz, Jan Stolarczyk z Zakliczyna i Maciej Karecki z Gwoźdźca.

1736
22.I - pracowity Mikołaj Brzezina z Olszyn i Zofia Kopytkowna z Zawady; św. - Adam Gołąb, Jakub Owca z Olszyn.
23.I - pracowity Mikołaj Drążek i Marianna Łabuzionka, oboje z Melsztyna; św. - Tomasz Markiewicz, Stanisław Dobrowolski, Jan Gniadek.

1740
23.VII - pracowity Kazimierz Kozieł z Zawady i Magdalena Ptaśnikowna; św. - Jan Mazgaj ze wsi Gwoździec, Piotr Ptaśnik ze wsi Charzewice, Tomasz Kucharz ze wsi Melsztyn.
4.XI - pracowity Jan Mazgaj ze wsi Zawodzie i Helena Gniadkowna ze wsi Zawada; św. - Kacper Mazgaj ze wsi Kończyska, Paweł Ptaśnik z Zawady.

1741
12.II - pracowity Grzegorz Polczyk i Agata Fularzowna; św. - Piotr Ptaśnik ze wsi Charzewice, Tomasz Kucharz ze wsi Melsztyn.
8.X - pracowity Szymon Kalafar i Agnieszka Gołąbka; św. - Andrzej Kalafar ze wsi Podgórze, Jan Kalafar.
22.X - pracowity Adam Malinowski i Zofia Gniadkowna ze wsi Zawada; św. - Kacper Mazgaj ze wsi Kończyska, Marcin Kowal ze wsi Gwoździec.
Tego samego dnia - pracowity Andrzej Gaudynia ze wsi Gwoździec i Katarzyna Sypniewska z zamku melsztyńskiego; św. - Mikołaj Ptaśnik ze wsi Charzewice i Jan Kalafar z Podgórza.

1742
12.XI - pracowity Ignacy Pleciga ze wsi Podbrzezie i Marianna Dobrowolska ze wsi Zawada; św. - Paweł Ptaśnik z Zawady, Józef Janowski z Podbrzezia, Kacper Mazgaj ze wsi Kończyska.
19.XI - pracowity Wawrzyniec Sady i Regina Krukowska; św. - Tomasz Markiewicz z Melsztyna, Jan Przeciszowski z Melsztyna, Jan Kalafar z Podgórza.

1743
20.I - pracowity Jacek Zając i Anna Żurkowa; św. - Jan Kalafar z Podgórza, Mikołaj Ptasnik ze wsi Charzewice.
18.XI - Jakub Karecki i Teresa Łabuzionka; św. - Jan Kalafar, Mikołaj Druszczyk, wszyscy ze wsi Podgórze.
Tego samego dnia - Jakub Pleciga i Regina Baranionka; św. - Jan Ryba, Wawrzyniec Noga, Marcin Turek, wszyscy z Zawady.

1744
7.II - Piotr Polczyk i Anna Magrowna; św. - Mikołaj Ptaśnik, Grzegorz Polczyk, wszyscy ze wsi Charzewice.
Tego samego dnia - Józef Żołądź i Anna Sada; św. - Jan Przecoszowski, Maciej Gadczowski, wszyscy ze wsi Melsztyn.
Tego samego dnia - Jan Nosczyk i Agnieszka Ptaśniczonka; św. - Jacek Zając i Paweł Ptaśnik, wszyscy ze wsi Charzewice.
13.II - Marcin Dudek i Magdalena Wisniowsczonka; św. - Andrzej Kalafar, Stefan Gołąb, wszyscy ze wsi Podgórze.
16.VII - Stanisław Rosoł i Jadwiga Dobrowolska; św. - Jacek Pleciga z Zawodzia i Marcin Kowal z Gwoźdźca.
22.VII - Walenty Rosolik i Anna Tielichowa; św. - Jan Kalafar z Podgórza i Stanisław Rosoł z Wieloni.

1745
18.V - Tomasz Spytkowski ze wsi Olszyny i Ewa Domańska z Zawady; św. - Józef Niziołkowski z Olszyn, organista, i Paweł Ptaśnik z Zawady.
30.V - Tomasz Karbownik i Jadwiga Domańska; św. - Florian Sułecki, organista, i Tomasz Spytmański.

1746
6.XI - Szymon Rychlewicz i Zofia Adamowsconka; św. - Tomasz Kucharz, Paweł Ptaśnik, Jacek Zając, wszyscy z zamku melsztyńskiego.
23.XI - Paweł Pałka i Regina Małkowa z Podbrzezia; św. - pracowity Franciszek Juszczak, Jakub Małek.
Tego samego dnia - Walenty Gajda z Gwoźdźca, warunkowy spadkobierca plebana Sasokiewicza, kanonika wojnickiego i kuratora gwoździeckiego, i Regina Ciepiaczka z zamku melsztyńskiego; św. - pracowity Józef Tryszek i Tomasz Markiewicz.

1748
8.I - Mikołaj Ptaśnik i Pryska Wyscowna ze wsi Charzewice; św. - pracowity Krzysztof Sada, Jan Nosek.
10.I - Paweł Śreniawa z Domosławic i Zofia Gadowszczonka z Melsztyna; św. - pracowity Tomasz Markiewicz, Jan Przeciszowski, rolnicy z Melsztyna.
22.II - pracowity Wojciech Ligęza ze wsi Olszowa w parafii Paleśnica, za zgodą wielmożnego pana Andrzeja Jarkiewicza, i Regina Baranionka; św. - Jan Małek, Jacek Pleciga, Wojciech Juszczak, wszyscy ze wsi Podbrzezie.
-.XI - pracowity Mikołaj Ptasnik i Zofia Łanucka; św. - pracowity Piotr Ptaśnik, Jan Relowicz, Marczyk z Charzewic.
-.- - pracowity Marcin Gołąb i Franciszka Domańska z Zawady; św. - Paweł Ptaśnik, Stefan Gołąb z Zawady, Tomasz Spik.

1749
22.I - Tomasz Golec i Łucja Cyganionka z Charzewic; św. - Paweł Ptasnik z Charzewic i Franciszek Sady z Dąbrowy.
6.XI - Wojciech Fularz i Katarzyna Żurkowna z Charzewic; św. - Tomasz Markiewicz, Paweł Ptaśnik, Szymon Relowicz z Zawady.
26.XI - pracowity Jan Gniadek i Agnieszka Rakowna z Charzewic; św. - Paweł Ptasnik z Zawady, Stanisław Ptasnik ze wsi Brzezowa.
25.I - pracowity Andrzej Zawadzcik i Małgorzata Bartosikowna z Melsztyna; św. - Paweł Ptasnik z Zawady i Jan Kalafar z Podgórza.
8.II - pracowity Jakub Pleciga i Katarzyna Gniadkowna z Podbrzezia; św. - Jacek Pleciga, Jakub Małek, wszyscy z Podbrzezia.

1750
8.XI - pracowity Stanisław Karecki z Gwoźdźca i Franciszka Adamowska z Podgórza; św. - Paweł Ptaśnik z Zawady, Józef Karecki z Faliszewic, Andrzej Piech, Szymon Świerczek z Domosławic.
9.XI - Jan Noga i Pryska Domańska z Zawady; św. - Jan Noga z Zakliczyna, Tomasz Spik z Olszyn, Tomasz Szadni z Wieleni.
16.XI - pracowity Marcin Francik i Anna Świechowna z Melsztyna; św. - Tomasz Szwiec, Jakub Kielian z Charzewic, Andrzej Zowarcik z Charzewic.

1751
15.II - Jan Przeciszowski i Regina Frankowna; św. - Jakub Pędracki, obywatel zakliczyński, Tomasz Markiewicz, Tomasz Szwiec z Melsztyna.
16.II - Grzegorz Mikulczyk i Katarzyna Gołębionka z Zawady; św. - Błażej Gołąb z Wieloni, Mikołaj Brzezina z Olszyn, Andrzej Ferens z Charzewic.
2.VI - pracowity Wojciech Nosek i Zofia Polkowna z Charzewic; św. - Maciej Godowski, Tomasz Swiec, Mikołaj Ptaśnik, wszyscy z Charzewic.
18.VII - pracowity Wojciech Szczepanek i Zofia Witkowna z Podbrzezia; św. - Jacek Noga, Franciszek Juszczak, Jakub Pleciga, wszyscy z Podbrzezia.
18.X - pracowity Mikołaj Kalafar z Podgórza i Agnieszka Bochenkowna z Podbrzezia; św. - pracowity Marcin Prowadzisz z Ujazdu i Jan Kalafar z Podgórza.
19.X - pracowity Tomasz Nowak i Zofia Nogowna z Podbrzezia; św. - pracowity Jacek Noga i Franciszek Juszczak.

1752
7.II - pracowity Jan Tribus i Regina Relowiczowna z Podbrzezia; św. - pracowity Jan Kalafar z Podgórza i Andrzej Ferens z Charzewic.
6.V - pracowity Walenty Rosoł i Marianna Nowakowna z Melsztyna; św. - pracowici Bartłomiej Zuber i Franciszek Sady z Dąbrowy.
8.VI - pracowici Kacper Liszka i Agata Łabuzina z Podgórza; św. - pracowity Paweł Ptaśnik z Zawady i Piotr Ptaśnik z Jaworska.
20.VIII - pracowici Wawrzyniec Kabat i Kordula Ptaśnikowna z Charzewic; św. - pracowici Jan Woźniak i Stefan Kabat, obaj z Gwoźdźca.
5.X - pracowity Walenty Zberak z Charzewic i Agnieszka Sadzionka z Dąbrowy; św. - pracowici Błażej Czarnogrodzki z Charzewic i Krzysztof Spiga z Dąbrowy.
22.X - pracowity Jakub Prowadzisz i Agnieszka Jurkowna z Podbrzezia; św. - Marcin Prowadzisz i Gaudynia Wojciech z Ujazdu.
19.XI - Kazimierz Szreniawa z Faliszewic i Katarzyna Komorkowna z Dąbrowy; św. - Grzegorz Polek z Charzewic i Krzysztof Spiga z Dąbrowy.

1753
15.I - pracowici Florian Wiśniowski i Katarzyna Gadowszczonka z Charzewic; św. - pracowici Paweł Ptasnik z Zawady i Jacek Zając z Podbrzezia.
16.I - pracowici Wojciech Kalafar i Helena Fielochowna z Podgórza; św. - pracowici Andrzej Ferens i Szymon Relowicz.
19.II - pracowici Idzi Kalafar i Salomea Łabuzionka z Podgórza; św. - pracowici Stanisław Rosoł z Zawady, Kacper Łyczko, Andrzej Ferens z Charzewic.
5.III - pracowici Jacek Magier i Agnieszka Czarnogrodzka z Charzewic; św. - pracowici Andrzej Maszycki z Charzewic i Michał Suchan z Gwoźdźca.
12.XI - pracowici Walenty Kabat z Gwoźdźca i Elżbieta Gadoszczonka z Zawady; św. - pracowici Walenty Gołąb z Gwoźdźca i Szymon Kalafar z Zawady.

1754
11.II - pracowici Maciej Nosek i Agnieszka Maszanka; św. - pracowici Wawrzyniec Kabat i Wojciech Nosek z Charzewic.
18.II - pracowici Andrzej Malinowski z Gwoźdźca i Zofia Gołębionka z Zawady; św. - Ignacy Bąk z Gwoźdźca i Błażej Gołąb z Wieloni.
3.XI - pracowici Mateusz Bartyzel i Franciszka Dubielowna z Charzewic; św. - Wojciech Nosek z Charzewic i Tomasz Klimek z Podgórza.
10.XI - pracowici Andrzej Ptasnik i Salomea Gadoszczonka z Zawady; św. - Piotr Ptaśnik z Jaworska, Stanisław Karecki z Gwoźdźca.
Tego samego dnia - pracowici Franciszek Klimek i Ewa Malowna z Podbrzezia; św. - Jacek Pleciga i Marcin Jurek, wszyscy z Podbrzezia.
25.XI - pracowici Jan Trzmielowski i Regina Moskwinka; św. - Jacek Pleciga i Jakub Pleciga.
30.XI - pracowici Benedykt Kielian i Katarzyna Ptaśnikowna z Charzewic; św. - Jan Woźniak z Gwoźdźca i Jan Kalafar z Podgórza.

1755
29.I - pracowity Marcin Koza i Elżbieta Bogdalanka z Zawady; św. - Andrzej Ptaśnik, Jan Malinowski.
8.V - pracowici Tomasz Klimek z Charzewic i Katarzyna Kozłowna z Gwoźdźca; św. - Jan Sowa z Gwoźdźca i Maciej Francik z Melsztyna.
4.VI - Augustyn Przeciszowski i Magdalena Kozłowska z Melsztyna; św. - Tomasz Markiewicz, Paweł Śreniawa, Maciej Godowski i Andrzej Dudek.
29.VI - Franciszek Karecki z Domosławic i Regina Przeciszowska z Melsztyna; św. - Andrzej Piech z Domosławic, Tomasz Markiewicz z Melsztyna.
28.X - Michał Ziomek z Gwoźdźca i Magdalena Ptaśnikowna z Zawady; św. - Ignacy Bąk z Gwoźdźca, Stanisław Ptaśnik z Zawady.
10.XI - pracowici Tomasz Wiśniowski i Teresa Dobrowolska; św. - pracowici Jacek Pleciga z Podbrzezia, Stanisław Ptaśnik z Zawady.

1756
14.XI - pracowici Wojciech Komurek i Elżbieta Myszczyna z Podgórza; św. - Walenty Nosek, młynarz z Kończysk, i Idzi Kalafar z Podgórza.

1757
23.I - pracowici Antoni Radawicz i Katarzyna Polkowna z Podbrzezia; św. - Jacek Pleciga i Kazimierz Baran, wszyscy z Podbrzezia.
6.II - pracowici Wojciech Sady i Zofia Ptaśnikowna z Charzewic; św. - Urban Nadolski, Michał Ziomek z Gwoźdźca.
15.II - pracowici Sebastian Ziobrowski i Elżbieta Knapikowna z Charzewic; św. - Wojciech Sady i Stefan Klimek.
25.IX - pracowici Józef Piech i Elżbieta Polkowna z Charzewic; św. - Wojciech Nosek, Andrzej Piech i Kazimierz Polek.

1758
23.I - pracowici Grzegorz Mikulski i Regina Łabudzionka z Podgórza; św. - Jan Kalafar i Florian Sułecki, organista.
5.II - pracowici Adam Polek i Jadwiga Wójtowna z Charzewic; św. - Kazimierz Polek, Grzegorz Polek, Andrzej Świech.
23.VII - pracowici Jakub Kielian i Barbara Komurkowna z Charzewic; św. - Krzysztof Spiga, Kazimierz Śreniawa.
6.XI - pracowici Marcin Ptaśnik i Regina Musiałka z Zawady; św. - Stanisław Ptaśnik i Walenty Ptaśnik.
Tego samego dnia - Paweł Grzegórzek z Sukmani w parafii olszyńskiej i Katarzyna Adamowska; św. - Stanisław Karecki z Gwoźdźca, Jacek Pleciga z Podbrzezia, Tomasz Adamczyk z Olszyn, Szymon Relowicz z Podgórza.
27.XI - szlachetny Józef Rużowski z Zakliczyna, należący do tej samej parafii, i szlachetna Anna Majewska z dworu charzewickiego; św. - szlachetny Tomasz Czarnecki z Brzozowej, szlachetny Fabian Kotowski ze wsi Zdonia, szlachetny Józef Majewski z dworu charzewickiego.

1759
11.II - Ignacy Łabuz i Małgorzata Kalafarowna z Podgórza; św. - Jacek Zając i Idzi Kalafar.
12.II - Józef Gołąb i Jadwiga Kloczowna z Zawady; św. - Andrzej Malinowski z Gwoźdźca, Stanisław Ptaśnik z Zawady.
25.II - Walenty Rosoł i Apolonia Ptasniczonka z Melsztyna; św. - Walenty Ptaśnik, Stanisław Ptasnik.
26.II - Wojciech Hebdziński i Elżbieta Jaworska z Melsztyna; św. - Florian Sułecki, organista melsztyński, i Melchior Hebdziński.
6.V - Tomasz Koza i Katarzyna Jeżykowna z Melsztyna; św. - pracowici Jakub Język z Faliszewic i Kazimierz Polek z Charzewic.
25.XI - Andrzej Piechnik z Filipowic i Katarzyna Plecigowna; św. - pracowity Andrzej Polek z Domosławic, Jakub Piechnik z Filipowic, Kazimierz Baran, Marcin Zwiernik.

1761
25.IV - Antoni Cygan i Marianna Bartizelowna z Zawady; św. - Benedykt Gołecki i Jan Kalafar.
11.X - Dominik Grochol i Rozalia Sadzionka z Dąbrowy; św. - Jan Grochol z Faliszewic i Jan Maślanka ze Stróży i Józef Karecki z Gwoźdźca.
12.XI - Andrzej Stanuszek i Anna Zajączka z Podbrzezia; św. - Jan Małek i Szymon Relowicz.
16.XI - Benedykt Sopała i Apolonia Kozłowna z Melsztyna; św. - Kazimierz Polek i Łukasz Rosoł.

1762
2.II - Błażej Gołąb i Anna Gajdzionka z Charzewic; św. - Kazimierz Polek i Błażej Czarnogrocki.
8.II - Antoni Kozłowski i Agnieszka Sechlonka z Melsztyna; św. - Kazimierz Polek i Benedykt Gołecki.
18.X - Wojciech Żurek i Marcjanna Rużoszczonka z Podbrzezia; św. - Szymon Relowicz, Marcin Zwiernik z Podbrzezia.

1763
31.I - Marcin Bartosik i Agnieszka Wachowna z Dąbrowy; św. - Krzysztof Spiga i Wojciech Nosek.
26.IX - Szymon Klimek i Konstancja Sadzionka z Dąbrowy; św. - Wojciech Nosek, Tomasz Klimek.
7.XI - Szymon Zając i Katarzyna Zwiernikowna z Podbrzezia; św. - Wojciech Żurek i Kazimierz Baran.

1764
22.I - Paweł Pilch i Regina Godoszczonka z Zawady; św. - Stanisław Ptaśnik i Florian Wiśniowski.
25.II - Wojciech Godowski i Katarzyna Zubrowna z Charzewic; św. - Krzysztof Spiga i Ignacy Floryśniak.
4.XI - Józef Ptaśnik i Katarzyna Myszczonka z Zawady; św. - Antoni Cygan, Walenty Ptaśnik, Andrzej Ptaśnik.
5.XI - Maciej Sady i Teresa Spidzonka; św. - Jan Maślonka ze Stróży i Tomasz Świec.
11.XI - Marcin Zieleński i Franciszka Michlonka z Podgórza; św. - Józef Gołąb i Tomasz Wiśniowski.
12.XI - Franciszek Sady i Rozalia Kalafarowna; św. - Ignacy Łabuz i Andrzej Świech.

1765
14.II - Wawrzyniec Nosek i Apolonia Małkowna z Podbrzezia; św. - Kazimierz Baran i Idzi Nosek.
11.XI - Seweryn Dobrowolski i Katarzyna Czarnogrocka z Zawady; św. - Stanisław Ptaśnik i Andrzej Ptaśnik.
11.XI - Jakub Wiśniowski i Jadwiga Cyganionka z Podgórza; św. - Jakub Cierniak i Grzegorz Mikulski.
24.XI - Błażej Gołąb i Teresa Kołodziejowna; św. - Grzegorz Polek i Andrzej Świech.

1766
20.X - Franciszek Gaudynia i Franciszka Pleciżonka z Podbrzezia; św. - Tomasz Baran, Marcin Zwiernik, Stanisław Rosoł, Jacek Pleciga.
12.XI - Wojciech Sułecki i Małgorzata Adamowska z Melsztyna; św. - Tomasz Waler, Stanisław Karecki, Tomasz Wiśniowski.
17.XI - Andrzej Kalafar i Katarzyna Relowiczowna z Podgórza; św. - Krzysztof Zając, Wojciech Adamowski, Tomasz Adamowski, Wojciech Żurek.

1767
26.II - Wojciech Śreniawa i Marianna Drąszczonka z Melsztyna; św. - Damian Rożowski i Kazimierz Śreniawa.
3.XI - Łukasz Stypka i Rozalia Dobrowolska z Zawady; św. - pracowici Stanisław Rosoł i Jacek Pleciga.

1768
3.X - Wojciech Drąg i Agnieszka Sopolonka z Charzewic; św. - pracowici Kacper Łyczko, Benedykt Sopała, Antoni Cygan.
21.XI - Sebastian Budzyn i Regina Żurkowna z Podbrzezia; św. - pracowici Franciszek Żurek, Kazimierz Baran, Marcin Zwiernik.

1769
2.X - pracowity Marcin Jurek i Franciszka Kasprzykowna z Podbrzezia; św. - pracowici Marcin Kasprzyk ze wsi Ruda i Kazimierz Baran z Podbrzezia.

1770
14.X - Józef Rychwalski i Katarzyna Zygalonka z Melsztyna; św. - pracowici Andrzej Świech i Wojciech Hebda.
17.X - pracowici Wojciech Szczepanek i Teresa Domanionka z Kępy; św. - pracowici Wojciech Dat i Wojciech Pleciga.
25.X - pracowici Jan Łasko i Magdalena Przeciszowska z Melsztyna; św. - Andrzej Świech i Sebastian Ziobrowski.
4.XI - pracowici Andrzej Świech i Agnieszka Gołębionka z Melsztyna; św. - pracowici Kacper Łyczko i Błażej Gołąb z charzewic.

1771
21.I - pracowici Jakub Łabuda i Justyna Łoskowna z Melsztyna; św. - Błażej Łabuda z Paleśnicy i Jan Łasko z Melsztyna.
30.IX - pracowici Paweł Skwarło i Katarzyna Ptasniczka z Zawady; św. - pracowici Józef Gołąb i Andrzej Ptasnik.
6.X - Walenty Pleciga i Regina Komurkowna z Kępy; św. - Walenty Jagła i Wojciech Gad.
14.X - Józef Bielecki i Katarzyna Baranionka z Podbrzezia; św. - pracowici Wojciech Adamowski, Wojciech Żurek, Marcin Zwiernik i Kazimierz Gad.
24.XI - uczciwa Magdalena Drozdowiczowna z Melsztyna i pracowity Michał Kaczor ze Złotej; św. - Jan Leśniak z Jurkowa, Paweł Kaczor ze Złotej i Wojciech Hebda z Melsztyna.

1772
15.II - pracowici Sebastian Sobol i Marianna Małkowna z Podbrzezia; św. - Jakub Małek i Kazimierz Gad.
24.II - pracowici Antoni Cygan i Agnieszka Małkowna z Charzewic; św. - Tomasz Wójcik i Andrzej Świech z Melsztyna.
2.IX - pracowici Józef Szczurek i Kunegunda Pałkowna z Podbrzezia; św. - Andrzej Pałka i Jakub Pleciga.
18.IX - pracowici Wojciech Nosek i Regina Karnasionka z Charzewic; św. - Wojciech Nosek i Tomasz Wójcik.
8.XI - pracowici Franciszek Maszycki i Katarzyna Cyganionka z Charzewic; św. - Józef Krupski, obywatel zakliczyński, i Franciszek Rąpała.
10.XI - pracowici Błażej Cygan i Agnieszka Opalczonka z Charzewic; św. - Jakub Cygan z Gwoźdźca i Tomasz Wójcik z Charzewic.
21.XI - pracowici Wojciech Gaudynia z Ujazdu i Regina Budzynka z Podbrzezia; św. - Marcin Santit i Mikołaj Koza.
25.XI - Franciszek Żurek i Katarzyna wdowa (ślub za dyspensą); św. - Wojciech Adamowski i Wojciech Żurek.

1773
3.VI - pracowici Mateusz Babic i Marianna Relowiczowna z Podgórza; św. - Benedykt Gołecki i Maciej Zając.
29.VI - Jan Nosek i Teresa Majowska wdowa z Podbrzezia; św. - Wojciech Żurek i Jan Małek.
25.VII - Krzysztof Nosek i Agnieszka Kozłowska z Dąbrowy; św. - pracowici Andrzej Świech i Jan Łasko.
20.XI - Józef Karecki i Justyna Gołecka z Zawady; św. - pracowici Tomasz Adamowski i Andrzej Świech.

1774
6.II - pracowici Łukasz Grochol i Katarzyna Śreniawinka z Melsztyna; św. - Jakub Jeżyk i Franciszek Sady.
Tego samego dnia - Franciszek Bąk i Zofia Gołecka z Zawady; św. - Szymon Gołąb i Stanisław Gołąb, obaj z Gwoźdźca.
8.II - Szymon Relowicz i Agnieszka Łyczkowa z Podgórza; św. - Wojciech Żurek i Wojciech Adamowski.
23.X - Stefan Wąs z Jaworska i Katarzyna Gołeconka panna; św. - Stanisław Gołąb z Gwoźdźca i Tomasz Wróbel z Jaworska.
6.XI - Antoni Prowadzisz i Teresa Santonowna panna; św. - Wojciech Żurek i Kazimierz Gad.

1775
21.XI - Michał Gołąb i Małgorzata Malinowszczonka z Charzewic; św. - Franciszek Maszycki i Szymon Gołąb.

1776
4.II - Szymon Zawadzki z Podgórza i Agata Trybusionka z Melsztyna panna; św. - Jakub Wiśniowski, Stanisław Karecki i Rylewicz (bez imienia - MK).
4.II - Franciszek Prowadzisz i Maria Maleczonka panna z Charzewic; św. - Franciszek Maszycki i Wojciech Gołąb.
7.II - Tomasz Markiewicz i Franciszka Malinowska wdowa; św. - Wojciech Żurek i Andrzej Święch.
18.II - Łukasz Czarnogrocki i Rozalia Stypczyna z Podgórza; św. - Seweryn Dobrowolski i Antoni Gołąb.
17.IX - pracowity Tomasz Zuber wdowiec i Barbara Słowiczka wdowa z Dąbrowy; św. - Andrzej Święch i Seweryn Dobrowolski.
28.X - Jacek Magier wdowiec i Zofia Sada wdowa z Melsztyna; św. - Marcin Dubiel i Wojciech Chojnicki z Zakliczyna.
13.XI - Maciej Orzeł i Apolonia Noskowa wdowa z Podbrzezia; św. - Wojciech Dulian i Michał Tymowski, wszyscy rolnicy.
 


 

            

    

dodano: 25 października 2009           

Galeria:


 

 

 

Copyright (c) 2007 - 2010 by pitos. Wszelkie prawa zastrzeżone