Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.


Strona główna
Aktualności

Ogólnie

Wstęp na zamek
Dojazd
Parking
Stan obecny
Historia

Władcy zamku
Ciekawostki
Legendy

Turystyka

Artykuły
Galeria

Księga gości
Warto zobaczyć

Kontakt
Bibliografia

 

 


 

 

 

     O zamku w Melsztynie – głos w dyskusji Burmistrza Miasta   i Gminy Zakliczyn

 

Od pewnego czasu wzmogły się w zakliczyńskiej społeczności głosy na temat bezczynności władz gminy Zakliczyn w sprawie zamku melsztyńskiego. W większości przypadków opinie te są niezgodne z rzeczywistością i zazwyczaj wprowadzają w błąd opinię publiczną. Stąd też mieszkańcy naszej gminy, jak również goście zainteresowani losem zamku w Melsztynie zasługują na słowa rzetelnie przybliżające i wyjaśniające temat. Przede wszystkim należy wskazać, że teren na którym znajdują się ruiny zamku nie jest i nigdy nie był własnością gminy Zakliczyn. Prawowitym właścicielem tego terenu jest Skarb Państwa, a zarządzany on jest przez Lasy Państwowe, a dokładnie Nadleśnictwo Brzesko, z siedzibą w Bochni. Ten stan prawny rodzi oczywiście określone konsekwencje, bowiem od dobrej woli Dyrekcji Lasów Państwowych zależą działania podejmowane na rzecz ruin zamku. Pierwszym ważnym krokiem Lasów Państwowych było wydzielenie w Melsztynie z obszaru niemal 9 ha , części działki o powierzchni 1,16 ha , na którym znajdują się ruiny zamkowe (działka nr 173/2). Jednak bez zmiany przeznaczenia tego terenu jest on dla Nadleśnictwa nadal tylko i wyłącznie lasem, co oznacza, że pracownicy Lasów Państwowych podejmują jedynie działania związane z gospodarką leśną, bez czynności zabezpieczających ruiny zamkowe. Nadleśnictwo tłumaczy bowiem, że nie jest to zadaniem ich instytucji i tym samym nie mają podstaw do finansowania prac związanych z pozostałościami zamku. Dla Nadleśnictwa nieistotny jest nawet fakt wpisania ruin zamkowych do rejestru zabytków pod nr A-3, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z 2 kwietnia 1968 r. Decyzja ta jednoznacznie wskazuje, że zamek w Melsztynie z uwagi na swoje wartości zabytkowe, artystyczne, historyczne i krajobrazowe w pełni zasługuje na ochronę prawa. A zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. na właścicielu lub posiadaczu zabytku ciążą określone obowiązki i prawa.

     

Władze gminy Zakliczyn widząc brak zainteresowania Lasów Państwowych pogarszającym się stanem pozostałości zamku melsztyńskiego w listopadzie 2004 r. wystąpiły z inicjatywą przekazania tego obszaru na czas nieoznaczony w użytkowanie gminie Zakliczyn. Do podpisania umowy – po wielomiesięcznych staraniach urzędników gminy Zakliczyn – doszło w kwietniu 2005 r. Na bazie tego porozumienia Burmistrz Miasta i Gminy wydelegował w ramach prac interwencyjnych trzech bezrobotnych, którzy w okresie czterech miesięcy dokonali gruntownego uporządkowania otoczenia ruin zamkowych i zabezpieczenia murów tak, aby nie zagrażały one turystom przybywającym na wzgórzu w Melsztynie. W efekcie ruiny zamku i jego otoczenie nabrały właściwego wyglądu i zapewniły bezpieczeństwo odwiedzającym. Jednak nic więcej w ramach tej umowy gmina Zakliczyn nie mogła wykonać.

  

Jednocześnie w połowie 2005 r. do Lasów Państwowych zgłosiły się osoby prywatne – architekci spod Krakowa z propozycją nabycia terenu w Melsztynie wraz z ruinami zamku na zasadzie zamiany gruntów leśnych będących ich własnością. Potencjalni inwestorzy zaproponowali w zamian za teren leśny wraz z zamkiem w Melsztynie ( 1,16 ha , wyceniony przez Lasy Państwowe na 250.000 zł) działki leśne leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej o łącznej powierzchni 2,33 ha . Potencjalni inwestorzy planowali – w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – zagospodarowanie ruin zamku na cele konferencyjne z zachowaniem elementów historycznych i krajobrazowych. Jednak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie negatywnie odniosła się do propozycji zamiany terenów leśnych, zatem rozmowy z potencjalnym prywatnym inwestorem na wzgórzu melsztyńskim stanęły w martwym punkcie. Niestety gmina Zakliczyn nie posiada odpowiednich terenów leśnych, które mogłyby być przedmiotem zamiany z Lasami Państwowymi, a ewentualny zakup obszaru lasu wraz z ruinami w Melsztynie napotyka na ograniczenia zawarte w zapisach ustawy o lasach. Tym samym Nadleśnictwo Brzesko pismem z dnia 26 czerwca 2007 r. zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z propozycją ponownego zawarcia umowy użytkowania działki z zamkiem w Melsztynie na dotychczasowych warunkach.

  

Obecnie, po ostatecznym fiasku rozmów Lasów Państwowych z prywatnymi inwestorami, władze gminy Zakliczyn planują podjęcie intensywnych działań – angażujących parlamentarzystów oraz Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Kultury – w celu nieodpłatnego przekazania na własność gminy Zakliczyn całego obszaru wzgórza melsztyńskiego wraz z ruinami zamku ( 1,16 ha ), po ewentualnym wcześniejszym wyłączeniu tej działki z produkcji leśnej. Gmina Zakliczyn, będąc już właścicielem tego terenu miałaby „zielone światło” dla realizacji konkretnych przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem otoczenia zamku na cele kulturalne i turystyczne. Punktem wyjścia byłoby opracowanie ekspertyzy wskazującej możliwe kierunki zagospodarowania wzgórza melsztyńskiego, a w dalszym etapie występowanie po fundusze europejskie i krajowe na dalsze zabezpieczanie ruin i rozwój nowych funkcji tego terenu. Liczymy w tych planowanych działaniach nie tylko na dobrą wolę Lasów Państwowych, ale także na zdrowy rozsądek osób mających wpływ na losy ruin zamku w Melsztynie.  

 

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia dają zadość krytycznym – często opartym na niewiedzy, ale i zapewne trosce – opiniom na temat zamku melsztyńskiego, krążącym w gminnej społeczności. Niech to będzie też głos w dyskusji na temat przyszłości tego cennego i jednego z najpiękniejszych zakątków regionu małopolskiego. Zachęcam mieszkańców, ale także naszych drogich gości i sympatyków do dyskusji na ten temat, a nade wszystko do wspierania władz gminy Zakliczyn w bezpłatnym pozyskaniu ruin zamku wraz z otoczeniem. Kończąc wyrażam głęboką nadzieję, że szczytny cel, jaki nam przyświeca w tych działaniach, czyli zachowanie dla potomnych zamku w Melsztynie zostanie osiągnięty zanim pozostaną po nim jedynie ryciny i fotografie.  

 

Kazimierz Korman – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

2 lipca 2007

                 

dodano: 02 lipca 2007

Galeria:


 

 

 

Copyright (c) 2007 - 2010 by pitos. Wszelkie prawa zastrzeżone